ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  שיעורי פחת

  סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי:

  "יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום והמשמשים לצרכי ייצור הכנסתו, לרבות אינוונטר חי ודומם בחקלאות ולרבות נטיעות; סכום הפחת יחושב לפי אחוזים – שייקבעו באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים – מן המחיר המקורי שעלה לנישום, למעט מחיר הקרקע שעליה הוקם הבנין או ניטעו הנטיעות, הכל לפי הענין, ובלבד שהפרטים שנקבעו הומצאו כהלכה. לענין סעיף זה דין חכירת מקרקעין לתקופה של 49 שנים או יותר, כדין בעלות בהם וכן יראו כבעל נכס מי שעל אף שהסב אותו הוא חייב עליו במס על פי סעיפים 83 או 84, ומי שהעביר את הנכס אך השאיר לעצמו את הזכות ליהנות מפירותיו, ובלבד שהפחת שיותר לו יהיה הפחת שהיה מותר לו אילולא ההסבה או ההעברה כאמור."

  כלומר, בהתאם לסעיף ניתן להכיר בהוצאות פחת רק בתנאי שהנכס הוא בבעלותכם וכן משמש לייצור ההכנסה. כמו כן על קרקע לא ניתן לדרוש פחת מאחר ואינה מתכלה ולכן נהוג להפריד את מרכיב הקרקע ממרכיב המבנה ביחס של 1/3 (קרקע) ו-2/3 (מבנה).

  בנוסף חישוב הפחת יעשה בהתאם לשיטת הקו הישר, כלומר מחיר עלות הנכס כפול שיעור הפחת (ביחס למספר חודשי שימוש בפועל).

   

  סוג הנכס שיעורי פחת %
            בנינים:
          1. בניני-אבן איתנים ממדרגה ראשונה 1.5%
          2. בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה 2%
          3. בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות- פחת על דירה – שיעור פחת דירה           4%
          4. בנינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה, אך אין כוללים מבנים ארעיים בהחלט 6.5%
          5. מבנים ארעיים בהחלט, כגון מבני-עץ
          6. שיעור פחת שיפורים במושכר  10%
           רהיטים ואבזרים:
         1. כלליים – שיעור פחת רהיטים, שיעור פחת רהוט ואביזרים 6%
         2. רהיטים ואבזרים המשמשים לבתי מלון ולפנסיונים 9%
         3. שעור פחת רהיטים בבתי קפה, מסעדות, מקומות שעשועים ציבוריים ומוסדות חסות למוגבילים,פחת על ריהוט במסעדה 12%
           מכונות וציוד: 
        1. כלליים, פחת על ציוד, פחת ציוד כללי-  שיעור פחת מכונות, שיעור פחת ציוד 7%
        2. דרגה מיוחדת של שיעור פחת תונהג לגבי כל המכונות והציוד המשמשים במפעלים המנויים כדלקמן:
  א)   * שיעור פחת טחנות קמח 9%
        * שיעור פחת טחנות אורז 9%
        * שיעור פחת טחנות עצמות 9%
        * שיעור פחת בתי זיקוק 9%
        * שיעור פחת בתי חרושת לקרח  9%
        * שיעור פחת בתי חרושת לייצור גז למי-סודה 9%
        * שיעור פחת בתי חרושת לגפרורים  9%
        * שיעור פחת בתי חרושת לנעלים ולסחורות עור 9%
        * שיעור פחת בתי חרושת לעמילן 9%
        * שיעור פחת בתי חרושת לתעשיית שימורי פרי הדר 9%
  ב)   * שיעור פחת בתי חרושת לנייר 10%
        * שיעור פחת בתי חרושת לקני-קש 10%
        * שיעור פחת מפעלי אניות ומפעלי הנדסה 10%
        * שיעור פחת בתי יציקה לברזל ולפליז 10%
        * שיעור פחת בתי חרושת לאלומיניום 10%
        * שיעור פחת מפעלי הנדסה חשמליים 10%
        * שיעור פחת מפעלי תיקון מכוניות ומנועים 10%
        * שיעור פחת מפעלי גילוון 10%
        * שיעור פחת בתי חרושת למיצוי שמנים 10%
        * שיעור פחת מפעלים כימיים 10%
        * שיעור פחת מפעלים לתעשיית סבון ונרות 10%
        * שיעור פחת מפעלי סיד 10%
        * שיעור פחת מנסרות 10%
        * שיעור פחת מפעלי תעשיית פחים וקופסאות  10%
        * שיעור פחת מכונות טוויה ואריגה  10%
        * שיעור פחת מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים  10%
        * שיעור פחת מכבשים הידרוליים  10%
        * שיעור פחת תעשיית לבנים  10%
        * שיעור פחת תעשיית מרצפות  10%
        * שיעור פחת תעשיית מכשירים אופטיים 10%
        * שיעור פחת תעשיית צנורות מלט 10%
        * שיעור פחת תעשיית זכוכית ותעשיית אבובי-וואקואום ואגסי-וואקואום 10%
        * שיעור פחת ואגסי-וואקואום 10%
        * שיעור פחת מפעלי טלפון 10%
        * שיעור פחת בתי חרושת לחוטי-ברזל ומסמרים 10%
        * שיעור פחת תעשיית ברזל ופלדה 10%
        * שיעור פחת בתי בורסקי 10%
        * שיעור פחת תעשיית סוללות הדפסה 10%
  ג)    * שיעור פחת מיכלי-גז  Liquid Petroleum Gas Cylinders 7%
  ד)    * שיעור פחת מכונות אספרסו להכנת קפה 20%
  ה)    * שיעור פחת מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש  25%
  ו)     * שיעור פחת מיתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטכנולוגיה סולאר-תרמית 25%
        
        3. שער מיוחד יונהג לגבי מכונות ומפעלים אחרים:                                 
  א) מכונות חשמל:
        * שיעור פחת סוללות 10%
        * שיעור פחת כבלים וחוטים מתחת לאדמה 3%
        * שיעור פחת כבלים וחוטים מעל לאדמה 5%
        * שיעור פחת מכונות לקרני רנטגן ומכונות לריפוי חשמלי ואביזריהם 
        * שיעור פחת דיאגנוזה 10%
        * שיעור פחת מכשירי זעזוע 15%
        * שיעור פחת צינורות מחיר החלפתם ינוכה
        * שיעור פחת טומוגרפיה ממוחשבת  (C.T.) 20%
        * שיעור פחת כסא דנטלי לרופא שיניים 10%
        * שיעור פחת מכונות אחרות 7%
  ב) אניות, סירות, ומכולות : 
        * שיעור פחת אוניות וסירות 7.5%
        * שיעור פחת מכולות מאלומיניום 7%
        * שיעור פחת מכולות מברזל 15%
        * שיעור פחת אניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת 10%
  ג) מכרות ומחצבות :
   * שיעור פחת מכונות שמעל לפני הקרקע ומכונות שמתחת לפני הקרקע (פרט למכונות חשמל) 7%
        * שיעור פחת מכונות דוודים 7%
        * שיעור פחת מחפורות ושיפועים 7%
        * שיעור פחת מכונות תת-קרקעיות מיטלטלות 20%
        * שיעור פחת מנורות בטחון מחיר המנורות שבלו משימוש ינוכה בתור הוצאה
        * שיעור פחת חשמליות ומכונות ומפעלים להעברה 7%
  ד) אוירונים
        * שיעור פחת מטוסים 30%
        * שיעור פחת  מכונות אוירונים 40%
        * שיעור פחת  מכונות לצילום מן האויר 25%
  ה) הספקת מים, מפעלים ושירותים להשקאה למעט אלה המשמשים בחקלאות :
        * שיעור פחת קדיחות ובארות בשכבות סלע מוצק או טוחות במלט 2%
        * שיעור פחת בארות בשכבות אבן רכה 8%
        * שיעור פחת בארות עם מסננים בשכבות חול 15%
        * שיעור פחת משאבות קידוח 10%
        * שיעור פחת  משאבות אחרות 7%
        * שיעור פחת  מגדל מים מבטון מזויין 4%
        * שיעור פחת ברכות בטון מזוין 4%
        * שיעור פחת צנורות פלדה 5%
        * שיעור פחת צנורות ותעלות מבטון 4%
   ו) מפעלי קירור, מקררים וכו' :
        * שיעור פחת דוחסי אויר ומכונות לדחיסת אויר  10%
        * שיעור פחת מכונות לצפוי-חשמלי ולהלחמה חשמלית 10%
        * שיעור פחת מכונות למיזוג האויר 10%
        * שיעור פחת מכונות וציוד של קבלני בנין 15%
        * שיעור פחת דפוסים שמשתמשים בהם בתעשית צנורות בטון 10%
        * שיעור פחת ציוד זרקורים המשמשים להצגת סרטי ראינוע 10%
  ז) כלי רכב: – ראו הערה בתחתית העמוד
   *שיעור פחת על רכב- מכוניות, שיעור פחת על טנדר-טנדרים שמשקלם עד 3,000 ק"ג, שיעור פחת אופנוע-אופנועים, שיעור פחת קטנוע-קטנועים, שיעור פחת נגרר-נגררים למשאיות 15%
   *שיעור פחת מונית- מוניות, שיעור פחת משאית-משאיות, שיעור פחת אוטובוס – אוטובוסים, שיעור פחת מכוניות להשכרה וטרקטורים מוטוריים למעט אלה המשמשים בחקלאות, שיעור פחת טנדר- טנדרים שמשקלם מעל 3,000 ק"ג 20%
        * שיעור פחת רכב המשמש ללימוד נהיגה בבתי ספר לנהיגה  25%
        * שיעור פחת רכב רכב סיור או רכב מדברי  20%
  ח) שלוחות רכבת :
        * חפירות יישור סוללות מנהרות, מנהרות וכיו"ב 2%
        * פסים ויתר אביזרים 6.5%
  ט) אלקטרוניקה
        * שיעור פחת ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב 15%
        * שיעור פחת מחשבים אישיים, פחת על פלאפון, פחת על סמרטפון  33%
        * שיעור פחת מחשבים אחרים, שיעור פחת מדפסת, שיעור פחת ציוד נלווה למחשב 25%
  בחקלאות: (לגבי נכסים שהיה הנישום זכאי בעדם לראשונה לפחת החל בשנת המס 1977):
  א) מטעים :
        * שיעור פחת למטע אבוקדו 15%
        * שיעור פחת למטע בננות 20%
        * שיעור פחת למטע גויאבות 15%
        * שיעור פחת לפרדס להדרים 15%
        * שיעור פחת למטע זיתים (בעל)  6.67%
        * שיעור פחת למטע זיתים (שלחין) 15%
        * שיעור פחת למטע חרובים 6.67%
        * שיעור פחת לעצי פרי נשירים 15%
        * שיעור פחת לענבי בעל 15%
        * שיעור פחת לענבי שלחין 15%
        * שיעור פחת לרימונים 15%
        * שיעור פחת למטע שסק 15%
        * שיעור פחת לתאנים 6.67%
        * שיעור פחת תמרים 6.67%
  ב) רשת השקיה המשמשת לחקלאות :
        * באר עם מסנן בשכבת חול 20%
        * בארות אחרות 10%
        * רשת השקייה תחתונה (ראשית) 10%
        * רשת השקייה עליונה קבועה מצנרת פלסטית 20%
        * רשת השקייה עליונה אחרת 15%
  ג) חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים) 25%
  ד) מבנים המשמשים לחקלאות (למעט חממה) 12.5%
  ה) שיעור פחת לטרקטור- טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית 20%
  ו) כלים וציוד אחרים המשמשים לחקלאות 20%
  ז) בעלי חיים
        * שיעור פחת לחמור, שיעור פחת לאתון  10%
        * שיעור פחת לסוס, שיעור פחת לגמל 8.5%
        * שיעור פחת לפרד 5%
  ספרים וקלטות:
          1. ספרות מקצועית 15%
          2. קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות) 25%
  נמלים ורכבות שבהפעלת רשות הנמלים והרכבות – לגבי נכסים המשמשים בפעילות נמל או רכבת המוחזקים, מנוהלים או מופעלים על ידי רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961
          1. תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון 5%
          2. שוברי גלים 6%
          3. מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה 3%
          4. כלי שיט ימיים 7.5%
          5. כלי עבודה נמל 10%
          6. טרקטורים, צמ"ה ונגררי נמל 20%
          7. ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים) 8%
          8. ציוד תחנות מיתוג 10%
          9. ציוד אחר 7%
  שירות תעופה שבהפעלת רשות שדות התעופה:
          1. מסלולי נחיתה והמראה של כלי טיס (להלן – מסלולים) שהוצאות בשל הקמתם הוצאו עד ליום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996) 7%
          2. מסלולים שהוצאות בשל הקמתם הוצאו לאחר יום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996) 5%

   

  סוגי כלי רכב –

  1. רכב נוסעים – M – תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים.
  • M1 – רכב להסעת נוסעים שבו עד 8 מושבים על נוסף על מושב הנהג, ומשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג כגון: רכב פרטי נוסעים, מונית.
  • M2 – רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ-8 מושבים, נוסף על מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עד 5,000 ק"ג כגון: אוטובוס, זוטובוס.
  • M3 – רכב להסעת נוסעים שבו יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, ומשקל כולל מותר עולה על 5,000 ק"ג.

   

  2.  רכב משא מסחרי – N – תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין וכן רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה.

  • N1 – רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה.
  • N2 – רכב מסחרי ומשר ורכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג ועד 12,000 ק"ג.
  • N3 – רכב מסחרי ומשא ורכב עבודה במשקל כולל מותר העולה על 12,000 ק"ג.

   

  3.  גרור או נתמך – O – אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין וכן רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה

  • O1 – גרור במשקל כולל מותר עד 750 ק"ג.
  • O2 – גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 750 ועד 3,500 ק"ג.
  • O3 – גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 3,500 ועד 10,000 ק"ג.
  • O4 – גרור ונתמך במשקל כולל מותר מעל 10,000 ק"ג.
  • OT – גרור לטרקטור.

  4.  טרקטור, מכונה ניידת או רכב שטח – T

  • T1 – טרקטור – (1) טקרטור משא, (2) רכב שצוין ברישיון הרכב להוראת נהיגה.
  • T2 – טרקטורון או רכב שטח.
  • T3 – מכונה ניידת.

  5.  אופנוע – L

  • L1 – אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.916 כוח סוס.
  • L2 – אופנוע בעל הספק מנוע עד 47.46 כוח סוס.
  • L3 – אופנוע שאינו L1 או L2 – הספק מנועו מעל 47.46 כוח סוס.

   

  למה אנחנו?

  ליווי עסקי צמוד

  נחישות וכוח

  ניסיון וידע

  פשטות

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם


   אולי יעניין אתכם גם

   ביטקוין – קרנות סל עוקבות ביטקוין, השלכות מס בישראל

   רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) הודיעה בתחילת חודש ינואר לשנת 2024 כי היא אישרה את הבקשות של מספר בתי השקעות...

   פיצוי מהמדינה - מענק "חרבות ברזל"

   בתאריך 31.10.2023 פורסם תזכיר חוק מענק חדש, שאושר על ידי הממשלה, בהתאם ל"חוק התכנית לסיוע כלכלי (הוראות שעה -חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023"...

   מיסוי מתנות לחגים

   קיבלתם שי לחג מהמעביד או מספק שאתם עובדים איתו? המאמר הזה בשבילכם שי לחג (מתנות/ תווי שי) לעובדים שכירים והמיסוי בגינו מעסיקים...

   שיעורי פחת

   סעיף 21(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי: "יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של...

   השתתפתם באירוע חברה לאחרונה? האם יתכן ורשויות המס בדרך אליכם?

   השתתפתם באירוע חברה לאחרונה? האם יתכן ורשויות המס בדרך אליכם? אירועי חברה הפכו לחגיגה של ממש, הופעות של זמרים בבתי מלון...

   על הטבות מס ליחידים עם מוגבלות ובעיות רפואיות

     לעיתים קרובות אנשים עם מוגבלויות ובעיות רפואיות שונות אינם תמיד מודעים למלוא הזכויות וההטבות אשר מוקנות להם מכוח החוק. הטבה שכזו...

   מיסוי הכנסות שכירות מהשכרת מקרקעין בחו"ל

   מיסוי הכנסות שכירות מהשכרת מקרקעין בחו"ל חושבים להשקיע בנדל"ן בחו"ל? כדאי לברר לפני את אפשרויות המיסוי בישראל כדי למקסם את התשואה...

   מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

   כאשר אנחנו באים לדווח למע"מ על התשומות שלנו (מע"מ על ההוצאות) וכן בדוח השנתי למס הכנסה עלינו לפעול על פי...

   מיסוי קריפטו

   מטבעות קריפטוגרפים או בעברית מטבעות מבוזרים הם אמצעים דיגיטליים המשמשים להעברת ערך לשימושים שונים כגון תשלום או שימוש כאפיק השקעה...

   הקמת חברה ופתיחת תיקים ברשויות

   רקע  פעילות עסקית ניתן לקיים ע"י פתיחת חברה בע"מ או עוסק מורשה. כאשר שוקלים את היתרונות הטמונים בכל סוג פעילות יש לזכור:...

   הכול על דוח שנתי לעוסק - טופס 1301

     כל בעל עסק, בין אם עוסק פטור ובין אם עוסק מורשה מחויב למלא ולהגיש דוח שנתי (טופס 1301) למס הכנסה...

   החזרי מס

   היית שכיר או גמלאי בין השנים 2017-2022, וכן נוכה לך מס מתלוש השכר? קיים סיכוי כי הינך זכאי להחזר מס. שים לב! בהתאם...

   פתיחת חברה בע"מ

   הכל על הקמת חברה בישראל רקע - פעילות עסקית ניתן לקיים ע"י פתיחת חברה בע"מ או עוסק מורשה. כאשר שוקלים את...

   הצהרת והשוואת הון

   הצהרת הון היא למעשה טופס (1219) שמוגש לרשויות המס ומספק תמונת מצב על הנכסים בניכוי ההתחייבויותשל הנישום נכון לתאריך מדויק. את...

   טופס 1214 בקשר לדוח שנתי של חברה

   כל מה שחשוב לדעת על טופס 1214 – מהו טופס 1214? טופס 1214 הינו טופס בגין דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל...

   ראיית חשבון מאזן וחוות דעת

   מאזן – חוות דעת רואה חשבון מאזן (ובהתאם ל-IFRS – דוח על המצב הכספי) הוא דוח כספי אשר מתאר את מצבם...

   מטבעות קריפטוגרפים

   רקע מטבעות קריפטוגרפים או בעברית מטבעות מבוזרים הם אמצעים דיגיטליים המשמשים להעברת ערך לשימושים שונים כגון תשלום או שימוש כאפיק השקעה...

   פרה רולינג

   קרה לכם שהתלבטתם ביחס להחלטה מסוימת מאחר ולא היה לכם ביטחון לגבי ההשלכות המיסויות שיתלוו אליה? התלבטויות כאלו בשילוב מערכת...