ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  ניכוי מס תשומות לצרכי מע"מ בחברת החזקות

  חברת החזקות היא חברה המחזיקה במניות של חברות אחרות במטרה להשיא רווחים במישור ההוני או ההשקעתי, כלומר ההכנסות מופקות על ידי קבלת דיבידנד או מכירת המניות של החברות בפרמיה. לרוב חברת החזקות בנוסף להחזקות מעניקות שירותי ניהול וכן מתן הלוואות לחברות המוחזקות

  לחברת החזקות פעמים רבות אין פעילות כלכלית או יצרנית משל עצמה אלא רק בעלות חלקית או מלאה בחברות המוחזקות.

  מאופיה של חברת ההחזקות חלק מההכנסות אינן חייבות במע"מ, כך למשל מכירת ההחזקה במניות וקבלת דיבידנד, אך מינגד מתן שירותי ניהול וכן מתן הלוואות (ריביות) כן חייבות במס.

  לכן אם כל מטרת חברת ההחזקות היא השאת רווחים מהשבחת המניות יש לשקול האם להרשם כעוסק במע"מ כעוסק מורשה, הרי הכנסה איננה מעסקאות חייבות במע"מ (ראה פס"ד אגרי אינווסט נ. מנהל המכס ומע"מ), זאת מאחר וניירות ערך מועטו מהגדרת נכס בסעיף 1 לחוק מע"מ. בנוסף סעיף 41 לחוק מע"מ כותב במפורש כי "אין לנכות מס תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס".

  אם זאת, במידה וחלק מפעילותה של חברת ההחזקות הוא מתן שירותי ניהול והלוואות לחברות המוחזקות אזי יש מקום להרשם כעוסק ברשות מע"מ וכן יתכן וניתן יהיה לנכות תשומות.

  והבקשר לכך, פס"ד  ע"א 6364/12 סימקו אחזקות נקבע כי היחס של תקנה 18 צריך להיקבע עפ"י שיעור השימוש בתשומה בכל אחד מסוגי העסקאות (החברה קיבלה הכנסות הן מדמי ניהול מחברות בבעלותה והן ממכירת מניות של חברות), בהתאם לשימושן בפועל (ולא עפ"י יחס הרווחים החייב במע"מ לעומת יחס הרווחים הפטור ממע"מ).

  בהתאם לעמדה מספר 2016/01 – ניכוי מס תשומות בחברת נקבע כי חברת אחזקות תוכל לנכות מס תשומות  כמפורט להלן

  • בשל תשומות כלליות, החברה זכאית לנכות מס תשומות בשיעור של 25%.
  • בשל תשומות ישירות, המשמשות לביצוע עסקאות החייבות במס, החברה זכאית לנכות עד שני שלישים (66.67%) ממס התשומות.
  • בשל תשומות ישירות, שאינן משמשות בעסקה החייבת במס, למשל, תשומות לרכישת/ מכירת מניות – לא ניתן לנכות מס תשומות.

  אז מה עושים?

  כאשר אנו באם לבחון האם התשומות בחברת החזקות יותרו בניכוי, עלינו לבחון האם התשומות משמשות לעסקאות חייבות ולכן מומלץ להקפיד על הסכמים מנוסחים כראוי, הן של הסכמי ההלוואות והן של הסכמי מתן שירותי ניהול. לכן במקרים שמדובר בתשומות מעורבות אנו ממליצים לפנות למשרדנו לשם התייעצות בנושא על מנת לבחון את כל האפשרויות

  למה אנחנו?

  ליווי עסקי צמוד

  נחישות וכוח

  ניסיון וידע

  פשטות

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם