ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  מי יוגדר כעצמאי בביטוח לאומי

  בשעה טובה פתחנו עוסק פטור/ מורשה במע"מ ותיק במס הכנסה. נזכור שעלינו לפתוח תיק בביטוח לאומי.

  האם כל עצמאי בעל עסק במס הכנסה יחשב כעצמאי לעניין ביטוח לאומי?

  התשובה לא!

  ביטוח לאומי יראה עובד כעובד עצמאי אם הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:​

   

  • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע (- 5,935החל ב- 01.01.2023).
  • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות,  והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,781 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).

  במידה והעובד העצמאי אינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

  הגדרת הכנסה –

  על פי פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בת"א מיום 4 בדצמבר 2003, רוזנבאום חיים נ' הביטוח הלאומי,
  בל/ 001176/02  נקבע, שההכנסה שעל פיה נקבע מעמדו של העובד העצמאי בהגדרה שבסעיף 1 לחוק, תהיה
  ההכנסה שלפי השומה, לפני הפחתת ההפקדה בקופת גמל ודמי הביטוח הלאומי, המותרים בניכוי. כלומר, על פי ההכנסה בשומה (של מס הכנסה), ולא על פי ההכנסה החייבת בדמי ביטוח.

  נציין, כי לפי סעיף 345(ב) לחוק ביטוח הלאומי ההכנסה תחושב לפני כל הפטורים, הניכויים והזיכויים שמוכרים לעניין מס ההכנסה בהתאם לפקודת מס הכנסה.

   

  מהן ההשלכות למי שאינו מוגדר כעצמאי לעניין ביטוח לאומי?

  אותו עצמאי שאינו עונה להגדרה (ראה לעיל) לא יהיה מבוטח לעניין גמלאות בביטוח לאומי. כלומר העצמאי/ת לא יוכלו לקבל דמי פגיעה בעבודה/ דמי לידה והורות ועוד בגין אותה הכנסה. גם אם שולמו עליה דמי ביטוח.

  למה אנחנו?

  ליווי עסקי צמוד

  נחישות וכוח

  ניסיון וידע

  פשטות

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם