ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  מי חייב בניכוי דמי ביטוח בריאות ומהו שיעור הניכוי?

  בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994, כל תושב/ת ישראל מבוטח בביטוח בריאות.

  כל תושב ישראל מגיל 18 ומעלה חייב לשלם יחד עם דמי ביטוח הלאומי את דמי ביטוח הבריאות, למעט מי המוחרגים.

  תשלום דמי הביטוח מחושב על פי גובה ההכנסות שיש למבוטח, מקור ההכנסה וכן על פי המעמד שנקבע לו

  עיקר חובת תשלום דמי ביטוח בריאות מופיעה בסעיף 14 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994,

  להלן טבלה המרכזת את החייבים בניכוי דמי הביטוח וכן שיעור הניכוי.

   

  מעמד/ הכנסה שיעור הניכוי
   עצמאי (סעיף 14(ג)(1) לחוק ביטוח בריאות).

   שכיר (סעיף 14(ב) לחוק ביטוח בריאות).

  פנסיה מוקדמת (סעיף 14(ה1) לחוק ביטוח בריאות).

  גמלה מחליפת שכר (סעיף 14(ד) לחוק ביטוח בריאות).

  על הכנסה  של עד 60% מהשכר הממוצע במשק ישנו שיעור מופחת (3.1%).

  מעל השכר הממוצע ישנו שיעור מלא (5%) ועד לגבולות המקסימום של השכר שנקבע.

   

  המקור החוקי לשיעור המופחת אינו מופיע בחוק אלא בתקנות של ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות).

   אינו עובד ואינו עצמאי (סעיף 14(ו) לחוק ביטוח בריאות).

  מקבל גמלת קיום (סעיף 14(ו), 14(י) לחוק ביטוח בריאות).

  אזרח ותיק עם השלמה לנכות (סעיף 14(ה) לחוק ביטוח בריאות).

  אזרח ותיק עם השלמת הכנסה (סעיף 14(ה) לחוק ביטוח בריאות).

  שוהה במדינת אמנה ללא הכנסה/ בעל הכנסה שלא הצהיר עליה במס הכנסה.

  הכנסה לא מעבודה עד 25% השכר הממוצע במשק (וללא הכנסה אחרת) (סעיף 348(א1) לחוק ביטוח לאומי, מכוח סעיף 15 לחוק ביטוח בריאות).

   

   

  סכום מינימום.

   גמלת אזרח ותיק (ראה טבלה למטה). בהתאם לכללי ניכוי אזרח ותיק בסעיף 14(ה) לחוק ביטוח בריאות.
   הכנסה לא מעבודה (סעיף 14(ג)(2) לחוק ביטוח בריאות).

   עובד במדינת אמנה (חוו"ד משפטית).

  5% על ההכנסה העולה על 25% מהשכר הממוצע במשק ועד לגבולות המקסימום שנקבעו (שיעור הניכוי לא יפחת מהמינימום).

  כאשר נקבעה למבוטח זכאות לקצבת אזרח ותיק – חיוב דמי ביטוח בריאות יתבצע בגמלת אזרח ותיק בלבד (או בגמלת נכות

  מעבודה/ גמלת תלויים בנפגעי עבדה אם בחר בה), וכל הכנסה אחרת פטורה.

  הניכוי במגלת אזרח ותיק (או נכות מעבודה/ תלוים בנפ"ע), יתבצע לפי שיעורי אזרח ותיק הקבועים בסעיף 14(ה) לחוק:

  השיעור באיזה מצב
  1 יחיד (205 ש"ח נכון ל-1/22). גבר/ אישה בודדים (גרוש/ רווק/ אלמן) או נשוי שאינו עונה על מצבי סעיף 2.
  2 זוגי (295 ש"ח נכון ל-1/22). 1.     כשיש תוספת תלויים בגין בן הזוג.

  2.     כשמשתלמת קצבת אזרח ותיק לכל אחד מבני הזוי בעד עצמו.

  3 מינימום (106 ש"ח נכון ל-1/22). במצבים:

  1.     כשמשתלמת תוספת השלמת הכנסה.

  2.     כשמשתלמת תוספת השלמה לנכה (במעבר מנכות כללית) אצל אחד מבני הזוג.

  למה אנחנו?

  ליווי עסקי צמוד

  נחישות וכוח

  ניסיון וידע

  פשטות

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם