ליצירת קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם


  מדריך הוצאות מוכרות למס הכנסה ולמע"מ

  כאשר אנחנו באים לדווח למע"מ על התשומות שלנו (מע"מ על ההוצאות) וכן בדוח השנתי למס הכנסה עלינו לפעול על פי מספר שלבים:

  ראשית נכיר את העיקרון בדיווחי המס

  לעניין מס הכנסה – משלמים מס על ההכנסות בניכוי ההוצאות, כלומר:

  הכנסות, בניכוי –

  הוצאות, שווה ל-

  לרווח

  מכאן נובע כי למס הכנסה נשלם מס על הרווח בלבד, ולכן אם איננו מעוניינים להקטין את ההכנסות אך כן מעוניינים להקטין את הרווח עלינו להגדיל את ההוצאות.

   

  לעניין מע"מ – עוסק פטור נדרש לדווח למע"מ פעם בשנה ואיננו נדרש לשלם מע"מ על עסקאותיו, בניגוד לעוסק מורשה וחברה ( מצורף מאמר בדבר הבדלים בין עוסק פטור למורשה ראה מאמר) אשר נדרשים

  לדווח על עסקאותיהם פעם בחודש או חודשיים. עוסק מורשה ישלם מע"מ על –

  מע"מ עסקאות (מע"מ על הכנסות), בניכוי

  מע"מ תשומות (מע"מ על הוצאות), שווה ל-

  מע"מ שנדרש לשלם/ לקבל.

  ולכן, שוב, מסקנה מיידית, אם נרצה לשלם פחות מע"מ מבלי להקטין את ההכנסות עלינו להכיר מהן התשומות המוכרות לעניין מע"מ.

  בשלב השני נבחן האם ההוצאה מוכרת לצרכי מס.

  רשימת ההוצאות המוכרות מוגדרת בפקודת מס הכנסה וכן בתקנות. אם זאת כדאי להבחין בין סוגי הוצאות שונות

  1. הוצאות אשר מוכרות במלואן – בהתאם לסעיף 17 לפקודת מס הכנסה, הוצאה תוכר במלואה אם שימשה בייצור ההכנסה בשנת המס הרלוונטית ולשם כך בלבד.
  2. הוצאות אשר הכרתן מוגבלת – כך לדוגמה הוצאות שהוגבלו בתקנות כגון רכב, נסיעות לחו"ל, כיבוד, ביגוד ועוד.
  3. הוצאות מעורבות – הוצאות אשר כוללת בתוכה הוצאה פרטית ועסקית, כך לדוגמה עסק שמתנהל בבית המגורים. במקרה כזה אם ניתן להבחין בין ההוצאות נפריד, במידה ולא ניתן נלך אחרי העיקר וכן הוראות החוק.
  4. הוצאות שאינן מוכרות – למשל הוצאות פרטיות, קנסות, הוצאה במכירת מניה שלגביה בחרה חברה במסלול רווח הון ועוד.
  5. הוצאות הוניות (רכישת נכס) – מדובר על הוצאות אשר צפויות להניב הכנסות לאורך מספר שנים ולכן ההכרה בהוצאה תבוצע על פני מספר שנים. ההוצאה שתוכר תקרא "הוצאות פחת" ותופיע בתופס המיועד. כך למשל, בהתאם לתקנות מס הכנסה (פחת) מחשבים יופחתו על פני 3 שנים, כלומר בכל שנה שעור הפחת יהיה 33%.

  כאשר בוחנים האם ההוצאה תוכר למע"מ עלינו לבחון מספר תנאים מצטברים אשר יש לעמוד בהם על מנת שנוכל להכיר בתשומות –

  1. מדובר על רכישת נכס או קבלת שירות או יבוא לצרכי העסק ומשמש לצרכי העסק (סעיף 1 לחוק מע"מ – הגדרת מס תשומות).
  2. רק עוסק מורשה רשאי לקזז תשומות ותוך 6 חודשים (מלכ"ר, מוסד כספי, עוסק פטור ואדם פרטי אינם רשאים לקזז תשומות – סעיף 38  לחוק מע"מ).
  3. האם התשומות קשורות בעסקאות החייבות במס? (סעיף 41 לחוק מע"מ) – כך לדוגמה קיזוז של מע"מ על דירה למגורים אינו אפשרי מאחר ודירה למגורים פטורה ממע"מ
  4. אין תקנה ספציפית שמגבילה (תקנות 16-14 לתקנות מע"מ).
  5. האם יש בידינו חשבונית מס מקורית (כדין)/ טופס מיועד (כמו רישומון יבוא/ טופס עסקת אקראי) שהוצאו כדין – במידה ובידינו קבלה, מסמך שאינו חשבונית מס לא ניתן לקזז תשומות (כגון משכורות לעובדים, עמלות בנק, ביטוחים, קבלה מעוסק פטור ועוד).

  בנוסף לאמור לעיל עלינו לבחון האם מדובר בהוצאה מעורבת וכן במכלול הוראות החוק,

   

  לאחר שבחנו האם ההוצאה מוכרת לצרכי מס נבחן כמה אחוז מוכר למס הכנסה וכמה למע"מ מתוך ההוצאה

  להלן סוגי הוצאות שכיחות (לפי סדר א'-ב') לעוסקים וחברות:

  סוג ההוצאה אחוז מע"מ ניתן לקיזוז אחוז מוכר למס הכנסה סוג ההוצאה אחוז מע"מ ניתן לקיזוז אחוז מוכר למס הכנסה
  אחזקת מחשב ותכנות 100 100 טיסה ושהייה בחו"ל למטרות עסקיות 0 בהתאם לתקנות
  אחזקת משרד 100 100 יעוץ משפטי 100 100
  אחזקת רכב פרטי המשמש בעסק 25/67 45 כיבוד קל במשרד 100 80
  אחסון, קידום ופרסום אתרים 100 100 לינה לצורך עסקי בישראל 100 100 בהתאם לתקנות
  אימון וליווי עסקי (קואוצי'נג) 100 100 ליסינג 0 בהתאם לתקנות
  אירוח אורח מחו"ל לצרכים עסקיים 100 100 מוניות/ אוטובוסים/ רכבות 100 100
  ארוחות מחוץ למשרד 0 0 מים לעסק מהבית 25 25/33/חלק יחסי
  ארוחות פרטיות 0 0 משכורות לעובדים 0 100
  אריזה 100 100 מתנות 0 בהתאם לתקנות
  ארנונה וועד לעסק מהבית 25 25/33/חלק יחסי ספרות מקצועית 100 100
  ארנונה למשרד 0 100 ציוד משרדי 100 100
  בונוסים לעובדים 0 100 קניית סחורה וחומרים בארץ 100 100
  ביגוד לעבודה 25/67 80/100 – תקנה 2(6) קניית סחורה וחומרים בחו"ל 100 בהתאם לכללים 100
  ביטוח עסק 0 100 קנסות 0 0
  דואר 100 100 רואה חשבון 100 100
  דמי ניהול 100 100 ריבית ועמלות בנק 0 100
  דמי שכירות 100 100 ריהוט משרדי 100 100
  הובלה ושליחויות 100 100 רכישת טלפון נייד/ שעון חכם 25/67 בהתאם להוראות פחת
  הוצאות פרטיות שאינן עסקיות 0 0 רכישת מחשב נייד לעסק 67 בהתאם להוראות פחת
  השכרת משרד 100 100 רכישת מחשב נייח למשרד 100 בהתאם להוראות פחת
  השתלמויות 100 100 רכישת רכב פרטי 0 בהתאם להוראות פחת
  חובות מסופקים ואבודים בהתאם להוראות החוק בהתאם להוראות החוק שירותי כוח אדם וניקיון 100 100
  חומרי עזר 100 100 תחזוקה שוטפת 100 100
  חשמל ומים 100 100 תקשורת 100 100
  חשמל לעסק מהבית 25 25/33/חלק יחסי תרומות 0 0

  הערה:יש לשים לב כי מדובר ברשימה חלקית וכאשר יש ספק לעניין הוצאה מסוימת מומלץ לפנות לרואה חשבון בתחום

   

  למה אנחנו?

  ליווי עסקי צמוד

  נחישות וכוח

  ניסיון וידע

  פשטות

  ליצירת קשר

  השאירו פרטים ונחזור בהקדם